KURSY I SZKOLENIA

MS EXCEL

Poziom zaawansowany

90% zajęć to ćwiczenia praktyczne

Uczymy na konkretnych przykładach! Podczas kursu omówimy i przećwiczymy...

Zakres szkolenia

Podczas szkolenia omówimy najważniejsze funkcje programu.

 • Tworzenie nazwanych zakresów i zarządzanie nimi.
 • Zagnieżdżone Funkcje logiczne Jeżeli, Oraz, Lub, Licz.Jeżeli, Suma.Jeżeli
 • Zaawansowane zastosowanie funkcji wyszukiwania np. Wyszukaj.Pionowo, Wyszukaj.Poziomo, X.Wyszukaj, NR.Kolumny, Podaj.Pozycję, Indeks, Filtruj
 • Zastosowanie wybranych funkcji tablicowych np. Suma.Iloczynów, Transponuj, Sortuj, Unikatowe
 • Tworzenie niestandardowych reguł dla formatowania warunkowego, wyróżnianie określonych wierszy na podstawie wskazanych kryteriów.
 • Zastosowanie instrukcji warunkowych do tworzenia reguł walidacji danych, w tym do list rozwijanych
 • Importowanie danych do programu MS Excel z różnych źródeł.
 • Konsolidacja danych w arkuszach oraz skoroszytach z zastosowaniem dodatku PowerQuery.
 • Tworzenie relacji między tabelami na podstawie dodatku PowerPivot.
 • Nagrywanie makr.
 • Odwołania w makrach.
 • Zapoznanie się z edytorem VBE.
 • Dodawanie gotowych makr oraz funkcji niestandardowych do edytora VBE.

Zaawansowane formuły i ich zastosowanie w MS Excel

Tworzenie nazwanych zakresów i zarządzanie nimi.

Zagnieżdżone Funkcje logiczne Jeżeli, Oraz, Lub, Licz.Jeżeli, Suma.Jeżeli

Zaawansowane zastosowanie funkcji wyszukiwania np. Wyszukaj.Pionowo, Wyszukaj.Poziomo, X.Wyszukaj, NR.Kolumny, Podaj.Pozycję, Indeks, Filtruj

Zastosowanie wybranych funkcji tablicowych np. Suma.Iloczynów, Transponuj, Sortuj, Unikatowe

Formatowanie warunkowe oraz walidacja danych

Tworzenie niestandardowych reguł dla formatowania warunkowego, wyróżnianie określonych wierszy na podstawie wskazanych kryteriów.

Zastosowanie instrukcji warunkowych do tworzenia reguł walidacji danych, w tym do list rozwijanych

Źródła oraz konsolidacja danych

Importowanie danych do programu MS Excel z różnych źródeł.

Konsolidacja danych w arkuszach oraz skoroszytach z zastosowaniem dodatku PowerQuery.

Tworzenie relacji między tabelami na podstawie dodatku PowerPivot

Zaawansowane tabele oraz wykresy przestawne w MS Excel

Tworzenie raportów na podstawie kilku tabel/wykresów przestawnych.

Wykorzystanie fragmentatorów oraz osi czasu do formatowania raportu.

Tworzenie tabel przestawnych z kilku różnych źródeł.

Dodawanie pól obliczeniowych do tabeli przestawnej.

Zastosowanie Makr w arkuszach kalkulacyjnych

Nagrywanie makr.

Odwołania w makrach.

Zapoznanie się z edytorem VBE.

Dodawanie gotowych makr oraz funkcji niestandardowych do edytora VBE.

Kto może być zainteresowany szkoleniem?

Specjaliści z obszaru finansów i księgowości:

Osoby pracujące w dziale finansowym lub księgowości, które chcą doskonalić swoje umiejętności w analizie danych, budżetowaniu, prognozowaniu oraz tworzeniu zaawansowanych raportów finansowych.

Analitycy biznesowi

Osoby zajmujące się analizą danych biznesowych, którzy chcą poszerzyć swoje umiejętności w zakresie wykonywania zaawansowanych analiz, tworzenia modeli biznesowych i prezentacji wyników.

Specjaliści ds. HR

Pracownicy działu HR mogą wykorzystywać Excela do analizy danych personalnych, zarządzania wynagrodzeniami, tworzenia raportów dotyczących zatrudnienia oraz planowania strategicznego zasobów ludzkich.

Menedżerowie projektów

Osoby zarządzające projektami mogą skorzystać z kursu, aby doskonalić swoje umiejętności w tworzeniu zaawansowanych harmonogramów, analizie efektywności projektów oraz śledzeniu postępów.

Oferta wszystkich szkoleń dostępna jest w naszym sklepie

Dowiedz się więcej i zamów kurs online

Oferujemy indywidualne konsultacje, kursy indywidualne i grupowe, w formie stacjonarnej lub online. Skorzystaj z prostych i szybkich płatności online.