KURSY I SZKOLENIA

MS EXCEL

Poziom średniozaawansowany

90% zajęć to ćwiczenia praktyczne

Uczymy na konkretnych przykładach! Podczas kursu omówimy i przećwiczymy...

Adresowanie komórek

Przeprowadzaj dokładniejsze i bardziej złożone obliczenia dzięki ADRESOWANIU KOMÓREK. Stosuj adresowanie względne, bezwzględne i mieszane.

Funkcje warunkowe

 Zrozumiesz  jakie zastosowanie mają podstawowe funkcje warunkowe: JEŻELI, ORAZ, LUB, LICZ.WARUNKI, SUMA.WARUNKÓW.

Formatowanie warunkowe

Wyróżniaj określone dane w tabeli, według wyznaczonych kryteriów, aby łatwo przeglądać i analizować dane, dzięki formatowaniu warunkowemu.

Definiowanie nazw

Spraw, aby formuły były bardziej zrozumiałe i łatwiejsze w obsłudze, dzięki zdefiniowaniu nazw dla zakresu komórek, funkcji, stałej lub tabeli.

Funkcje wyszukiwania

Sprawnie i szybko wyszukuj danych w tabeli dzięki funkcjom wyszukiwania: WYSZUKAJ.PIONOWO, INDEKS, PODAJ.POZYCJĘ, INDEKS+PODAJ.POZYCJĘ.

Poprawność danych

Ogranicz typy danych lub wartości wprowadzanych w komórce przez innych użytkowników, dzięki zastosowaniu funkcji sprawdzania poprawności danych.

Listy rozwijane

Ułatwiaj użytkownikom efektywniejszą pracę w Excelu, tworząc i udostępniając listy rozwijane w komórkach.

Filtrowanie i sortowanie danych

W sposób efektywny i uporządkowany wyszukuj dane w tabelach według określonych kryteriów dzięki zastosowaniu filtrowania i sortowania danych. 

Filtrowanie zaawansowane

Filtruj dane w tabeli na podstawie wielu kryteriów oraz twórz nowe tabele na podstawie filtrowania, dzięki zastosowaniu filtrowania zaawansowanego.

Tabele przestawne

Jeśli pracujesz na rozbudowanych bazach danych, w prosty i przejrzysty sposób możesz wyszukiwać, analizować oraz raportować, dzięki zastosowaniu tabeli przestawnych.

Wykresy przestawne

Następnie wizualizuj dane, zawarte w tabelach, dzięki tworzeniu wykresów przestawnych.

Konsolidacje danych

W prosty sposób twórz tabele na podstawie danych pobranych z innych arkuszy lub skoroszytów, dzięki konsolidacji danych.

Bezpieczeństwo

Chroń swoje arkusze, skoroszyty i wybrane elementy baz danych.

Zakres szkolenia

Podczas szkolenia omówimy najważniejsze funkcje programu.

Omówienie bardziej zaawansowanych funkcji i formuł, takich jak funkcje logiczne, funkcje wyszukujące, funkcje matematyczne oraz zastosowanie formuł tablicowych do analizy danych.

Techniki analizy danych, w tym sortowanie, filtrowanie, grupowanie i wykorzystywanie tabel przestawnych do przeglądania i prezentowania danych.

Poznanie zaawansowanych technik formatowania, w tym warunkowego formatowania, dostosowywania stylów i tematów, tworzenia niestandardowych szablonów i automatyzacji procesów formatowania.

Tworzenie zaawansowanych wykresów, takich jak wykresy kombinowane, wykresy radarowe czy mapy cieplne, oraz dostosowywanie ich wyglądu i funkcjonalności.

Praca z wieloma arkuszami i skoroszytami, łączenie danych z różnych źródeł, śledzenie zmian i zabezpieczanie arkuszy.

Rozwijanie umiejętności w rozwiązywaniu problemów związanych z danymi i formułami w Excelu, w tym radzenie sobie z błędami i debugowaniem arkuszy.

Zaawansowane funkcje i formuły

Omówienie bardziej zaawansowanych funkcji i formuł, takich jak funkcje logiczne, funkcje wyszukujące, funkcje matematyczne oraz zastosowanie formuł tablicowych do analizy danych.

Analiza danych

Techniki analizy danych, w tym sortowanie, filtrowanie, grupowanie i wykorzystywanie tabel przestawnych do przeglądania i prezentowania danych.

Formatowanie zaawansowane

Poznanie zaawansowanych technik formatowania, w tym warunkowego formatowania, dostosowywania stylów i tematów, tworzenia niestandardowych szablonów i automatyzacji procesów formatowania.

Wykresy i grafiki

Tworzenie zaawansowanych wykresów, takich jak wykresy kombinowane, wykresy radarowe czy mapy cieplne, oraz dostosowywanie ich wyglądu i funkcjonalności.

Makra i automatyzacja

Wprowadzenie do tworzenia makr za pomocą języka VBA (Visual Basic for Applications) w celu automatyzacji powtarzalnych zadań i usprawnienia pracy.

Zaawansowane techniki pracy w arkuszu

Praca z wieloma arkuszami i skoroszytami, łączenie danych z różnych źródeł, śledzenie zmian i zabezpieczanie arkuszy.

Rozwiązywanie problemów

Rozwijanie umiejętności w rozwiązywaniu problemów związanych z danymi i formułami w Excelu, w tym radzenie sobie z błędami i debugowaniem arkuszy.

Kto może być zainteresowany szkoleniem?

Specjaliści z obszaru finansów i księgowości:

Osoby pracujące w dziale finansowym lub księgowości, które chcą doskonalić swoje umiejętności w analizie danych, budżetowaniu, prognozowaniu oraz tworzeniu zaawansowanych raportów finansowych.

Analitycy biznesowi

Osoby zajmujące się analizą danych biznesowych, którzy chcą poszerzyć swoje umiejętności w zakresie wykonywania zaawansowanych analiz, tworzenia modeli biznesowych i prezentacji wyników.

Specjaliści ds. HR

Pracownicy działu HR mogą wykorzystywać Excela do analizy danych personalnych, zarządzania wynagrodzeniami, tworzenia raportów dotyczących zatrudnienia oraz planowania strategicznego zasobów ludzkich.

Menedżerowie projektów

Osoby zarządzające projektami mogą skorzystać z kursu, aby doskonalić swoje umiejętności w tworzeniu zaawansowanych harmonogramów, analizie efektywności projektów oraz śledzeniu postępów.

Oferta wszystkich szkoleń dostępna jest w naszym sklepie

Dowiedz się więcej i zamów kurs online

Oferujemy indywidualne konsultacje, kursy indywidualne i grupowe, w formie stacjonarnej lub online. Skorzystaj z prostych i szybkich płatności online.