KURSY I SZKOLENIA

MS EXCEL

Poziom podstawowy

90% zajęć to ćwiczenia praktyczne

Uczymy na konkretnych przykładach! Podczas kursu omówimy i przećwiczymy...

Interfejs programu, jego budowa oraz podstawowe narzędzia

Swobodnie będziesz się poruszał po arkuszu kalkulacyjnym i z łatwością odnajdziesz potrzebne funkcje obliczeniowe.

Wprowadzanie danych

Będziesz wiedział jak, wprowadzać dane do komórki oraz stosować podstawowe narzędzia jej formatowania: wypełnienie, obramowanie, kierunek tekstu, formatowanie warunkowe.

Tworzenie podstawowych baz danych

Będziesz wiedział, jak kopiować formuły do innych komórek i tworzyć serie danych.

Funkcje obliczeniowe

Będziesz wykonywał proste operacje obliczeniowe dzięki podstawowym formułom: suma, iloczyn, średnia, autosumowanie.

Tabele i wykresy

Nauczymy Cię tworzyć tabele, a następnie do nich wykresy, w celu wizualizacji zawartych w nich danych.

Zakres szkolenia

Podczas szkolenia omówimy najważniejsze funkcje programu.

1. Co to jest Excel i jak jest używany w różnych dziedzinach życia zawodowego.
2. Znaczenie arkusza kalkulacyjnego i sposoby jego wykorzystania.
3. Uruchamianie programu.
4. Tworzenie nowego arkusza kalkulacyjnego i otwieranie istniejących plików.
5. Przegląd głównych komponentów interfejsu użytkownika, takich jak paski narzędzi i menu.
6. Wyjaśnienie funkcji głównych przycisków w paskach narzędzi.
7. Omówienie struktury arkusza kalkulacyjnego: kolumny, wiersze i komórki.
8. Podstawowe skróty klawiszowe.

1. Ręczne wprowadzanie danych.
2. Kopiowanie i wklejanie danych z innych programów lub arkuszy kalkulacyjnych.
3. Omówienie różnych typów danych, takich jak tekst, liczby, daty, formuły..
4. Znaczenie właściwego formatowania danych w celu zapewnienia poprawnych obliczeń i prezentacji.
5.Wprowadzanie tekstowych informacji do komórek.
6. Formatowanie tekstu, takie jak zmiana wielkości czcionki, stylu i koloru.
7. Wprowadzanie danych liczbowych i wykonywanie podstawowych operacji arytmetycznych.
8. Formatowanie liczb, w tym ustalanie ilości miejsc dziesiętnych i dodawanie separatorów tysięcy.
9. Wprowadzanie daty i czasu do komórek.
10. Ustawianie formatu daty i czasu zgodnie z preferencjami użytkownika.
11. Wprowadzanie podstawowych formuł.

1. Funkcja SUMA
2. Funkcja ŚREDNIA
3. Funkcja MAX
4. Funkcja MIN
5. Funkcja INDEKS
6. Podstawowe operacje arytmetyczne.
7. Wykorzystanie nawiasów.
8. Ustawianie odwołań komórkowych.
9. Kopiowanie formuł.

1. Wyjaśnienie, jak przechowywać dane w tabeli w Excelu, z uwzględnieniem nagłówków kolumn i danych.
2. Omówienie różnych opcji formatowania tabeli, takich jak stylowanie, dodawanie kolorów, zmiana czcionek.
3. Praktyczne ćwiczenia polegające na dodawaniu, edycji i usuwaniu danych w tabeli.
Wykorzystanie funkcji sortowania i filtrowania w tabeli do szybkiego wyszukiwania i analizy danych.
4. Nauka tworzenia podstawowych wykresów, takich jak wykres kolumnowy, wykres liniowy i wykres kołowy.
5. Omówienie opcji dostosowywania wykresów, takich jak zmiana tytułów, etykiet osi, kolorów serii danych.
6. Demonstracja procesu dodawania wykresów do arkusza kalkulacyjnego oraz ich skalowania i przemieszczania.
7. Praktyczne ćwiczenia związane z formatowaniem wykresów, takie jak zmiana typu wykresu, stylów, kolorów.

Omówienie interfejsu użytkownika

1. Co to jest Excel i jak jest używany w różnych dziedzinach życia zawodowego.
2. Znaczenie arkusza kalkulacyjnego i sposoby jego wykorzystania.
3. Uruchamianie programu.
4. Tworzenie nowego arkusza kalkulacyjnego i otwieranie istniejących plików.
5. Przegląd głównych komponentów interfejsu użytkownika, takich jak paski narzędzi i menu.
6. Wyjaśnienie funkcji głównych przycisków w paskach narzędzi.
7. Omówienie struktury arkusza kalkulacyjnego: kolumny, wiersze i komórki.
8. Podstawowe skróty klawiszowe.

Wprowadzenie danych

1. Ręczne wprowadzanie danych.
2. Kopiowanie i wklejanie danych z innych programów lub arkuszy kalkulacyjnych.
3. Omówienie różnych typów danych, takich jak tekst, liczby, daty, formuły..
4. Znaczenie właściwego formatowania danych w celu zapewnienia poprawnych obliczeń i prezentacji.
5.Wprowadzanie tekstowych informacji do komórek.
6. Formatowanie tekstu, takie jak zmiana wielkości czcionki, stylu i koloru.
7. Wprowadzanie danych liczbowych i wykonywanie podstawowych operacji arytmetycznych.
8. Formatowanie liczb, w tym ustalanie ilości miejsc dziesiętnych i dodawanie separatorów tysięcy.
9. Wprowadzanie daty i czasu do komórek.
10. Ustawianie formatu daty i czasu zgodnie z preferencjami użytkownika.
11. Wprowadzanie podstawowych formuł.

Wykorzystanie prostych funkcji obliczeniowych

1. Funkcja SUMA
2. Funkcja ŚREDNIA
3. Funkcja MAX
4. Funkcja MIN
5. Funkcja INDEKS
6. Podstawowe operacje arytmetyczne.
7. Wykorzystanie nawiasów.
8. Ustawianie odwołań komórkowych.
9. Kopiowanie formuł.

Tworzenie tabel i wykresów

1. Wyjaśnienie, jak przechowywać dane w tabeli w Excelu, z uwzględnieniem nagłówków kolumn i danych.
2. Omówienie różnych opcji formatowania tabeli, takich jak stylowanie, dodawanie kolorów, zmiana czcionek.
3. Praktyczne ćwiczenia polegające na dodawaniu, edycji i usuwaniu danych w tabeli.
Wykorzystanie funkcji sortowania i filtrowania w tabeli do szybkiego wyszukiwania i analizy danych.
4. Nauka tworzenia podstawowych wykresów, takich jak wykres kolumnowy, wykres liniowy i wykres kołowy.
5. Omówienie opcji dostosowywania wykresów, takich jak zmiana tytułów, etykiet osi, kolorów serii danych.
6. Demonstracja procesu dodawania wykresów do arkusza kalkulacyjnego oraz ich skalowania i przemieszczania.
7. Praktyczne ćwiczenia związane z formatowaniem wykresów, takie jak zmiana typu wykresu, stylów, kolorów.

Kto może być zainteresowany szkoleniem?

Studenci i uczniowie

Kurs Excel podstawy może być przydatny dla studentów i uczniów, którzy potrzebują umiejętności obsługi arkuszy kalkulacyjnych do pracy z danymi, tworzenia wykresów czy analizy danych.

Osoby planujące karierę w dziedzinie finansów i analizy danych

Excel jest powszechnie używany w biznesie i finansach do analizy danych, tworzenia raportów i budżetów. Dlatego znajomość kurs Excela, to pierwszy krok w doskonaleniu swoich umiejętności.

Osoby, które chcą poprawić swoje umiejętności zawodowe

Nawet jeśli ktoś już pracuje i używa Excela, kurs podstawowy może pomóc w uzupełnieniu wiedzy i opanowaniu bardziej zaawansowanych funkcji programu.

Pracownicy biurowi

Osoby pracujące w biurach, w różnych dziedzinach zawodowych, mogą skorzystać z kursu Excel podstawy, aby poprawić swoje umiejętności w obsłudze arkuszy kalkulacyjnych i wykonywaniu podstawowych obliczeń.

Oferta wszystkich szkoleń dostępna jest w naszym sklepie

Dowiedz się więcej i zamów kurs online

Oferujemy indywidualne konsultacje, kursy indywidualne i grupowe, w formie stacjonarnej lub online. Skorzystaj z prostych i szybkich płatności online.