KURSY I SZKOLENIA

MS Word

Poziom średniozaawansowany

90% zajęć to ćwiczenia praktyczne

Uczymy na konkretnych przykładach! Podczas kursu omówimy i przećwiczymy...

Formatowanie Dokumentów
 1. Omówienie zaawansowanych opcji formatowania tekstu.
 2. Wykorzystanie niestandardowych stylów i szablonów.
 3. Praca z odnośnikami krzyżowymi i spisami treści.
Zaawansowane Narzędzia Edycji
 1. Wykorzystanie opcji korekty tekstu: sprawdzanie pisowni, gramatyki i stylu
 2. Korzystanie z funkcji autokorekty i słownika
 3. Wykonywanie zaawansowanych operacji edycyjnych: kopiowanie formatowania, przenoszenie tekstu
Formatowanie obiektów graficznych
 1. Wstawianie i formatowanie obrazów, kształtów i diagramów
 2. Wykorzystanie zaawansowanych narzędzi graficznych: przycinanie, dopasowywanie, efekty obrazów
 3. Tworzenie diagramów i organigramów
Tabele i Wykresy
 1. Projektowanie zaawansowanych tabel: scalanie komórek, stosowanie formuł, sortowanie danych
 2. Wstawianie i formatowanie wykresów: kolorowanie serii danych, dodawanie etykiet, zmiana typu wykresu
Korespondencję Seryjną

Tworzenie wielu dokumentów na podstawie jednego szablonu.

Zaawansowane Opcje Drukowania
 1. Dostosowanie ustawień drukowania: marginesy, orientacja, numery stron
 2. Wykorzystanie opcji drukowania dokumentów wielostronicowych
 3. Eksportowanie dokumentów do formatów PDF i XPS
Udostępnianie i współpracę
 1. Współpraca nad dokumentami za pomocą funkcji współautorstwa
 2. Śledzenie zmian i przyjmowanie lub odrzucanie sugerowanych poprawek
 3. Korzystanie z komentarzy i uwag w procesie redagowania

Zakres szkolenia

Podczas szkolenia omówimy najważniejsze funkcje programu.

 1. Wykorzystanie niestandardowych stylów i szablonów.
 2. Optymalne zarządzanie sekcjami w dokumencie.
 3. Praca z odnośnikami krzyżowymi i spisami treści.
 1. Korzystanie z opcji korekty tekstu: sprawdzanie pisowni, gramatyki i stylu.
 2. Automatyzacja procesu poprawy tekstu: autokorekta, autotekst.
 3. Zaawansowane operacje edycyjne: przenoszenie formatowania, zaawansowane wyszukiwanie i zamiana.
 1. Wstawianie i formatowanie obrazów, kształtów, diagramów.
 2. Edycja grafiki: przycinanie, skalowanie, efekty obrazów.
 3. Tworzenie diagramów i organigramów w dokumencie.
 1. Tworzenie i formatowanie zaawansowanych tabel.
 2. Obliczenia i analizy danych w tabelach.
 3. Wstawianie, formatowanie i edycja wykresów.
 1. Dostosowywanie szablonów dokumentów i templatów.
 2. Personalizacja paska narzędzi i menu kontekstowego.
 3. Wykorzystanie funkcji korespondencji seryjnej do personalizacji dokumentów.
 1. Dostosowywanie ustawień drukowania: marginesy, orientacja, numery stron.
 2. Drukowanie dokumentów wielostronicowych.
 3. Eksportowanie dokumentów do formatów PDF i XPS.
 1. Współpraca nad dokumentami: funkcje współautorstwa, komentarze, śledzenie zmian.
 2. Zarządzanie wieloma wersjami dokumentu.
 1. Eksportowanie dokumentów do formatów HTML, XML.
 2. Tworzenie interaktywnych formularzy.
 3. Publikowanie dokumentów na stronach internetowych.

Niestandardowe formatowanie

Wykorzystanie niestandardowych stylów i szablonów.
Optymalne zarządzanie sekcjami w dokumencie.
Praca z odnośnikami krzyżowymi i spisami treści.

Zaawansowane narzędzia edycji

Korzystanie z opcji korekty tekstu: sprawdzanie pisowni, gramatyki i stylu.
Automatyzacja procesu poprawy tekstu: autokorekta, autotekst.
Zaawansowane operacje edycyjne: przenoszenie formatowania, zaawansowane wyszukiwanie i zamiana.

Praca z grafiką

Wstawianie i formatowanie obrazów, kształtów, diagramów.
Edycja grafiki: przycinanie, skalowanie, efekty obrazów.
Tworzenie diagramów i organigramów w dokumencie.

Tabele i wykresy

Tworzenie i formatowanie zaawansowanych tabel.
Obliczenia i analizy danych w tabelach.
Wstawianie, formatowanie i edycja wykresów.

Personalizacja dokumentów

Dostosowywanie szablonów dokumentów i templatów.
Personalizacja paska narzędzi i menu kontekstowego.
Wykorzystanie funkcji korespondencji seryjnej do personalizacji dokumentów.

Zaawansowane opcje drukowania

Dostosowywanie ustawień drukowania: marginesy, orientacja, numery stron
Drukowanie dokumentów wielostronicowych.
Eksportowanie dokumentów do formatów PDF i XPS.

Praca współredakcyjna i kolaboracja

Współpraca nad dokumentami: funkcje współautorstwa, komentarze, śledzenie zmian.
Zarządzanie wieloma wersjami dokumentu.

Zaawansowane techniki formatowania

Eksportowanie dokumentów do formatów HTML, XML.
Tworzenie interaktywnych formularzy.
Publikowanie dokumentów na stronach internetowych.

Kto może być zainteresowany szkoleniem?

Pracownicy biurowi

Osoby pracujące w biurach, takie jak asystenci, sekretarze, pracownicy administracyjni, którzy codziennie korzystają z programu Microsoft Word do tworzenia dokumentów, raportów, korespondencji i innych materiałów.

Studenci i absolwenci

Studenci uczelni oraz absolwenci, którzy potrzebują pogłębić swoje umiejętności w zakresie korzystania z MS Word do tworzenia prac dyplomowych, projektów badawczych oraz innych dokumentów.

Specjaliści ds. marketingu i public relations

Osoby pracujące w dziale marketingu i public relations, które tworzą różnego rodzaju materiały promocyjne, raporty, artykuły prasowe i inne dokumenty marketingowe.

Osoby poszukujące pracy

Osoby, które poszukują zatrudnienia lub chcą się przekwalifikować, mogą znaleźć szkolenie z Microsoft Word przydatne do uzupełnienia swojego CV o nowe umiejętności, co może zwiększyć ich atrakcyjność na rynku pracy.

Oferta wszystkich szkoleń dostępna jest w naszym sklepie

Dowiedz się więcej i zamów kurs online

Oferujemy indywidualne konsultacje, kursy indywidualne i grupowe, w formie stacjonarnej lub online. Skorzystaj z prostych i szybkich płatności online.